gök gürültüsü davulu

gök gürültüsü davulu İng. thunder drum

Gök gürültüsü sesi için kullanılan özel davul.


gök gürültüsü davulu için benzer kelimeler


gök gürültüsü davulu, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', 's', 'ü', ' ', 'd', 'a', 'v', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
gök gürültüsü davulu kelimesinin tersten yazılışı uluvad üsütlürüg kög diziliminde gösterilir.