gök gürültüsü

gök gürültüsü

a. Gök gürlemesi.


gök gürültüsü için benzer kelimeler


gök gürültüsü, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
gök gürültüsü kelimesinin tersten yazılışı üsütlürüg kög diziliminde gösterilir.