gök gürültüsü arabası

gök gürültüsü arabası İng. thunder cart, rumble cart

Gök gürültüsü sesi çıkartmaya yarayan arabaya benzeyen aygıt.


gök gürültüsü arabası için benzer kelimeler


gök gürültüsü arabası, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', 's', 'ü', ' ', 'a', 'r', 'a', 'b', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
gök gürültüsü arabası kelimesinin tersten yazılışı ısabara üsütlürüg kög diziliminde gösterilir.