gök gürültüsü etmeni

gök gürültüsü etmeni İng. thunder effect

Sahnede gök gürültüsü sesi.


gök gürültüsü etmeni için benzer kelimeler


gök gürültüsü etmeni, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', 's', 'ü', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
gök gürültüsü etmeni kelimesinin tersten yazılışı inemte üsütlürüg kög diziliminde gösterilir.