gök gürültüsü sandığı

gök gürültüsü sandığı İng. thunder box, thunder roller, thunder run rabbit hutch, rumble box

Sahnede gök gürültüsü sesini vermede kullanılan özel yapısı olan sandık.


gök gürültüsü sandığı için benzer kelimeler


gök gürültüsü sandığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'r', 'ü', 'l', 't', 'ü', 's', 'ü', ' ', 's', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
gök gürültüsü sandığı kelimesinin tersten yazılışı ığıdnas üsütlürüg kög diziliminde gösterilir.