hipereozinofilik sendrom

hipereozinofilik sendrom İng. hypereosinophilic syndrome

İnsanlarda ve kedilerde kimi organlarda yaygın eozinofil infiltrasyonu ve inatçı idiopatik eozinofiliyle belirgin bir grup hastalık. Kedilerde görülen eozinofilik enteritis, eozinofilik lösemi ve eozinofilik granülom kompleksi bu grup hastalık içerinde değerlendirilir.


hipereozinofilik sendrom için benzer kelimeler


hipereozinofilik sendrom, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 'e', 'o', 'z', 'i', 'n', 'o', 'f', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', şeklindedir.
hipereozinofilik sendrom kelimesinin tersten yazılışı mordnes kilifonizoerepih diziliminde gösterilir.