homojen sistem

homojen sistem İng. homogen system

Fiziksel özellikleri her noktasında aynı olan, tek fazlı sistem.


homojen sistem için benzer kelimeler


homojen sistem, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', 'j', 'e', 'n', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', şeklindedir.
homojen sistem kelimesinin tersten yazılışı metsis nejomoh diziliminde gösterilir.