hoşlanım acı ilkesi

hoşlanım acı ilkesi İng. pleasure-pain principle

(Freud) İnsanın davranışlarının, ilk çocukluk döneminde karşılaştığı ve yaşamı boyunca süregiden isteklerinin yerine getirilmesini isteme (hoşlanım) içgüdüsü ile bunların sınırlandırılması gerçeği ve özellikle ölüm içgüdüsü (acı) arasındaki çatışmaların etkisi altında biçimlendiğini öne süren görüş.


hoşlanım acı ilkesi için benzer kelimeler


hoşlanım acı ilkesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'ş', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', ' ', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'i', 'l', 'k', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
hoşlanım acı ilkesi kelimesinin tersten yazılışı isekli ıca mınalşoh diziliminde gösterilir.