iki ayak

iki ayak

Bir horon çeşidi


iki ayak için benzer kelimeler


iki ayak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', şeklindedir.
iki ayak kelimesinin tersten yazılışı kaya iki diziliminde gösterilir.