ikili çatı

ikili çatı

a. db. İki görevde de kullanılabilen çatı: alınmak, toplanmak, sanılmak sözlerinin hem dönüşlü hem de edilgen çatı olarak kullanılması gibi.


ikili çatı İng. syncretism

İki görevde de kullanılabilen çatı: Alınmak, avlanmak, tavlanmak, yakalanmak, toplanmak, sanılmak, yazılmak, atılmak, kapılmak, tutulmak, sıkılmak sözcüklerinin hem dönüşlü, hem de edilgen çatı olarak kullanılması gibi.


ikili çatı İng. syncretism

Bir fiil çatısının hem dönüşlü hem de edilgen olarak kullanılması: at-ıl-mak, al-ın-mak, bul-un-mak, sil-in-mek, sık-ıl-mak, kap-ıl-mak, tut-ul-mak, yık-ıl-ak gibi. Örnekler: ortaya atılmanın ne anlamı vardır? Tembelliği yüzünden işten atıldı. Arkadaşımın sözlerinden iyiden iyiye alındı. İstediklerimizin hepsi de alındı; Toplantıda bulunması iyi olacaktı. Kayıp eşya bulunamadı. Silinmek için havlu gerekli. Camlar silindi mi? Bu türlü işlerden sıkıldığını bilmiyorduk. Portakalların sıkılmasına yardım edecek vb.


ikili çatı için benzer kelimeler


ikili çatı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
ikili çatı kelimesinin tersten yazılışı ıtaç iliki diziliminde gösterilir.