ikili çengel vuruş

ikili çengel vuruş İng. Matching

Birbiri ardından iki kez vurulan çengel vuruş.


ikili çengel vuruş için benzer kelimeler


ikili çengel vuruş, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', ' ', 'v', 'u', 'r', 'u', 'ş', şeklindedir.
ikili çengel vuruş kelimesinin tersten yazılışı şuruv legneç iliki diziliminde gösterilir.