ikinci ulamlı küme

ikinci ulamlı küme İng. set of the second category

Bir ilingesel uzayda, birinci ulamlı olmayan altküme.


ikinci ulamlı küme için benzer kelimeler


ikinci ulamlı küme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'u', 'l', 'a', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
ikinci ulamlı küme kelimesinin tersten yazılışı emük ılmalu icniki diziliminde gösterilir.