ikincil bellek

ikincil bellek İng. secondary memory

bk. dış bellek.


ikincil bellek için benzer kelimeler


ikincil bellek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'b', 'e', 'l', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
ikincil bellek kelimesinin tersten yazılışı kelleb licniki diziliminde gösterilir.