ikincil köken

ikincil köken

bk. Köken.


ikincil köken için benzer kelimeler


ikincil köken, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'ö', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
ikincil köken kelimesinin tersten yazılışı nekök licniki diziliminde gösterilir.