ikincil spermatosit

ikincil spermatosit İng. secondary spermatocyte

(Yun. sperma: tohum; kytos: boşluk) Erkek eşey hücrelerinin oluşumu sırasında birinci mayozu geçirmiş ve ikinci mayozu geçirecek olan hücre. Sekonder spermatosit.


ikincil spermatosit İng. spermatocytus secundarius

anat. Testiste birincil spermatositlerden birinci olgunlaşma bölünmesiyle kromozom sayıları yarıya inen çift kromatitli hücreler.


ikincil spermatosit için benzer kelimeler


ikincil spermatosit, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 's', 'p', 'e', 'r', 'm', 'a', 't', 'o', 's', 'i', 't', şeklindedir.
ikincil spermatosit kelimesinin tersten yazılışı tisotamreps licniki diziliminde gösterilir.