ikincil

ikincil

sf. Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder: “Savaş cehennemine bizzat tanık olmuş bir adam için, bu hedefin dışında her şey ikincil kalıyordu.” -A. Kulin.


ikincil İng. secondary
ikincil İng. secondary

Belirli amaçlara göre yapılan düzenlemede ikinci derecede olan.


ikincil İng. secondary

1.Belirli amaçlara göre yapılan düzenlemede ikinci derecede olan. 2.Organik Kimya; incelenen atom ya da fonksiyonel grubun bağlı bulunduğu karbona iki karbonun bağlı olduğu durum.


ikincil için benzer kelimeler


ikincil, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', şeklindedir.
ikincil kelimesinin tersten yazılışı licniki diziliminde gösterilir.