ikincil süzgeç

ikincil süzgeç İng. secondary filter

İlk süzgecin yayınladığı ışınımı gidermeye yarayan süzgeç.


ikincil süzgeç için benzer kelimeler


ikincil süzgeç, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 's', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'ç', şeklindedir.
ikincil süzgeç kelimesinin tersten yazılışı çegzüs licniki diziliminde gösterilir.