ikişerli kırpılmış

ikişerli kırpılmış İng. pairwise trimmed

ikişerli kırpılmış için benzer kelimeler


ikişerli kırpılmış, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'ş', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'p', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
ikişerli kırpılmış kelimesinin tersten yazılışı şımlıprık ilreşiki diziliminde gösterilir.