ikişerli

ikişerli

sf. 1. İkişer ikişer sıralanmış. 2. Her biri iki birimden oluşan.


ikişerli için benzer kelimeler


ikişerli, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'ş', 'e', 'r', 'l', 'i', şeklindedir.
ikişerli kelimesinin tersten yazılışı ilreşiki diziliminde gösterilir.