ikişerli vurgu

ikişerli vurgu Fr. accent binaire

Sonraki Latincede bir çeşit şartlı vurgu.


ikişerli vurgu için benzer kelimeler


ikişerli vurgu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'ş', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'v', 'u', 'r', 'g', 'u', şeklindedir.
ikişerli vurgu kelimesinin tersten yazılışı ugruv ilreşiki diziliminde gösterilir.