ikişerli ayrık takım

ikişerli ayrık takım İng. pairwisè disjoint family

ikişerli ayrık takım için benzer kelimeler


ikişerli ayrık takım, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'ş', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', 'k', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', şeklindedir.
ikişerli ayrık takım kelimesinin tersten yazılışı mıkat kırya ilreşiki diziliminde gösterilir.