ikiz ünsüz

ikiz ünsüz

a. db. Çeşitli ses olayları sonunda iki ünsüzün yan yana gelmesi.


ikiz ünsüz

Aynı hece içinde bulunan ve ses değeri bakımından tek bir ünsüz durumunda olan ünsüz: Ar. hiss, zann, hakk, redd; Almanca nass "ıslak", gross "büyük", Nullpunkt "başlangıç noktası", İng. gills "solungaç", hall "büyük salon", hill "tepe", hummer "çekiç" vb.


ikiz ünsüz için benzer kelimeler


ikiz ünsüz, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'ü', 'n', 's', 'ü', 'z', şeklindedir.
ikiz ünsüz kelimesinin tersten yazılışı züsnü ziki diziliminde gösterilir.