iktisadi baskı

iktisadi baskı İng. economic pressure

1. Baskı gruplarının, kendi istek ve niyetleri doğrultusunda hükümetlerin iktisadi karar süreçlerini ve politikalarını etkilemesi. 2. İktisadi karar birimlerinin kendi istek, niyetleri doğrultusunda diğer iktisadi karar birimlerini karar alma sürecini etkilemesi.


iktisadi baskı için benzer kelimeler


iktisadi baskı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
iktisadi baskı kelimesinin tersten yazılışı ıksab idasitki diziliminde gösterilir.