iktisadi çözümleme

iktisadi çözümleme İng. economic analysis

Karmaşık iktisadi olayların, basitleştirici varsayımlardan hareketle modeller kurularak, neden ve sonuç ilişkilerinin çözümlenmesi.


iktisadi çözümleme için benzer kelimeler


iktisadi çözümleme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
iktisadi çözümleme kelimesinin tersten yazılışı emelmüzöç idasitki diziliminde gösterilir.