im dizisi

im dizisi Fr. syntegme

Daha özel bir kavram meydana getirmek üzere bir araya gelmiş iki veya ikiden artık söz işareti. Beyaz kâğıt, Eve gitmek gibi. (İM DİZİSİ GRAMERİ Grammaire syntagmatique .


im dizisi için benzer kelimeler


im dizisi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'm', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
im dizisi kelimesinin tersten yazılışı isizid mi diziliminde gösterilir.