intifa hakkı

intifa hakkı

a. huk. Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı.


intifa hakkı için benzer kelimeler


intifa hakkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 't', 'i', 'f', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
intifa hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah afitni diziliminde gösterilir.