it derisinden post olmaz

it derisinden post olmaz

“aşağılık kimse veya şey, yüce ve temiz bir amaca hizmet edemez” anlamında kullanılan bir söz.


it derisinden post olmaz için benzer kelimeler


it derisinden post olmaz, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 't', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', 'd', 'e', 'n', ' ', 'p', 'o', 's', 't', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
it derisinden post olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo tsop nednisired ti diziliminde gösterilir.