ithalat kısıntıları

ithalat kısıntıları

bk. dışalım sınırlamaları


ithalat kısıntıları için benzer kelimeler


ithalat kısıntıları, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 't', 'h', 'a', 'l', 'a', 't', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 'n', 't', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ithalat kısıntıları kelimesinin tersten yazılışı ıralıtnısık talahti diziliminde gösterilir.