giriş kısıntıları

giriş kısıntıları İng. import restrictions

İnsan, hayvan ve ürünlerin hastalıklardan korunması, malî ve ekonomik zorunluluklar ya da güvenlik gibi nedenlerle, kimi malların yurda girişine, miktar ve değer bakımından konan kısıtlama.


giriş kısıntıları için benzer kelimeler


giriş kısıntıları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'ı', 's', 'ı', 'n', 't', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
giriş kısıntıları kelimesinin tersten yazılışı ıralıtnısık şirig diziliminde gösterilir.