itibarlı nakit kaimesi

itibarlı nakit kaimesi

bk. kaime


itibarlı nakit kaimesi için benzer kelimeler


itibarlı nakit kaimesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 't', 'i', 'b', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'n', 'a', 'k', 'i', 't', ' ', 'k', 'a', 'i', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
itibarlı nakit kaimesi kelimesinin tersten yazılışı isemiak tikan ılrabiti diziliminde gösterilir.