nakit

nakit, -kdi Ar. na®d

a. ekon. 1. Para, akçe. 2. Kullanılması hemen mümkün olan para, peşin para, likit.


nakit İng. cash
nakit İng. cash

Elde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para.


nakit için benzer kelimeler


nakit, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'k', 'i', 't', şeklindedir.
nakit kelimesinin tersten yazılışı tikan diziliminde gösterilir.