nakit akım oranı

nakit akım oranı İng. cash flow rate

Net dönem kârı ile yıpranma toplamından nakit çıkışı gerektirmeyen toplam giderlerin çıkarılıp uzun vadeli borçlar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanan ve işletmenin nakit rezevlerinin yabancı kaynakları karşılama gücünü gösteren oran.


nakit akım oranı için benzer kelimeler


nakit akım oranı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'k', 'i', 't', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
nakit akım oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro mıka tikan diziliminde gösterilir.