nakit akış oranı

nakit akış oranı

bk. nakit akım oranı


nakit akış oranı için benzer kelimeler


nakit akış oranı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'k', 'i', 't', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
nakit akış oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro şıka tikan diziliminde gösterilir.