kafa sayısı dizini

kafa sayısı dizini İng. the head-count index

Yoksulluk sınırı altında kalan nüfusun genel nüfusa oranını gösteren, yoksulluğun yaygınlığını ölçmek amacıyla kullanılan yoksulluk dizinlerinden biri. Bu dizin sıfırla bir arasında değer almakta, dizin değerinin sıfır olması ülkede hiç yoksul kişinin bulunmadığı, bir olması ise ülkedeki herkesin yoksul olduğu anlamına gelmektedir. krş. Foster-Greer-Thorbecke dizini, Sen dizini, yoksulluk açığı dizini


kafa sayısı dizini için benzer kelimeler


kafa sayısı dizini, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'f', 'a', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
kafa sayısı dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid ısıyas afak diziliminde gösterilir.