kamerî ay

kamerî ay

a. Ay'ın tam bir devriyle hesap edilen veya ayın hareketine göre düzenlenen süre.


kamerî ay için benzer kelimeler


kamerî ay, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'e', 'r', 'î', ' ', 'a', 'y', şeklindedir.
kamerî ay kelimesinin tersten yazılışı ya îremak diziliminde gösterilir.