kamerî takvim

kamerî takvim

a. Ay takvimi.


kamerî takvim için benzer kelimeler


kamerî takvim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'e', 'r', 'î', ' ', 't', 'a', 'k', 'v', 'i', 'm', şeklindedir.
kamerî takvim kelimesinin tersten yazılışı mivkat îremak diziliminde gösterilir.