kamerî yıl

kamerî yıl

a. Ay yılı.


kamerî yıl için benzer kelimeler


kamerî yıl, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'e', 'r', 'î', ' ', 'y', 'ı', 'l', şeklindedir.
kamerî yıl kelimesinin tersten yazılışı lıy îremak diziliminde gösterilir.