kamerî

kamerî Ar. ®amer³

sf. (kameri:) esk. Ayla ilgili.


kamerî için benzer kelimeler


kamerî, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'm', 'e', 'r', 'î', şeklindedir.
kamerî kelimesinin tersten yazılışı îremak diziliminde gösterilir.