kan çekim

kan çekim Fr. Scarification

kan çekim için benzer kelimeler


kan çekim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
kan çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç nak diziliminde gösterilir.