kapalı bez, içsalgı bezi

kapalı bez, içsalgı bezi Fr. glande endocrine

(biyoloji)


kapalı bez, içsalgı bezi için benzer kelimeler


kapalı bez, içsalgı bezi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'z', ',', ' ', 'i', 'ç', 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'z', 'i', şeklindedir.
kapalı bez, içsalgı bezi kelimesinin tersten yazılışı izeb ıglasçi ,zeb ılapak diziliminde gösterilir.