kapalı hece

kapalı hece

a. db. Ünsüzle biten hece: Kalk, bak gibi.


kapalı hece

bk. Hece.


kapalı hece İng. closed syllable

Ünsüzle veya uzun ünlüyle biten hece: Kalk, bak, gelmek (gel-mek) , yokluk (yok-luk) , düzgün (düz-gün) , imlâ (im-lâ) , kâtip (kâ-tip) vb.


kapalı hece İng. closed syllable

Ünlü+Ünsüz, ünsüz+ünlü+ünsüz ve sonu ünsüz yapısında olan veya sonu çift ünsüz ile biten hece: iz, iş, in, ip, ak, ot, sap, kol, göz, yüz, yaşlanmak, güçlendirmek, art, kırk, üst vb. Aruz vezni ile yazılmış şiirlerde uzun ünlü veya ünsüz+uzun ünlü kuruluşundaki heceler de kapalı hece değerindedir: âhir (āhir), mâhir (māhir) vb. Karşıtı açık hece'dir.


kapalı hece Osm. Müsnet

Sessizle veya uzun sesli ile biten hece.


kapalı hece

Azerbaycan Türkçesi: gapalı heca; Türkmen Türkçesi: yapık bogun; Gagauz Türkçesi: kapalı kısım;Özbek Türkçesi: yópiq boğin; Uygur Türkçesi: yepiq boğum; Tatar Türkçesi: yabiq icek; Başkurt Türkçesi: yabiq ijek;Kmk: yabık buwun; Krç.-Malk.: cabılgan bölüm ~ cabık bölüm; Nogay Türkçesi: yabıkbuwin; Kazak Türkçesi: tuyuk buwm ~ bitew buwin; Kırgız Türkçesi: cabık muun; Alt:: t'abıküye; Hakas Türkçesi: çabıh uya; Tuva Türkçesi: haaglıg slog; Şor Türkçesi: *teňneştirgeni; Rusça: zakrıtıy slog


kapalı hece Osm. müsnet

Ünsüzle biten hece. Ör.: at, kuş, yaz.


kapalı hece için benzer kelimeler


kapalı hece, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'h', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
kapalı hece kelimesinin tersten yazılışı eceh ılapak diziliminde gösterilir.