kara denizkırlangıcı

kara denizkırlangıcı Lat. chlidonias nigra

(zooloji)


kara denizkırlangıcı için benzer kelimeler


kara denizkırlangıcı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', 'k', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
kara denizkırlangıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcıgnalrıkzined arak diziliminde gösterilir.