kara haber

kara haber

a. 1. Ölüm veya felaket haberi, kötü haber: “Belki de annemin verdiği kara haber beni öyle bir yerimden vurmuştu ki sersemleşip kalmıştım.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Kötü, üzücü veya sıkıntı yaratan haber, bilgi, kötü haber: “Yoksa kara haberle mi gelirsiniz, şom ağızlı kadınlar?” -T. Oflazoğlu.


kara haber için benzer kelimeler


kara haber, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
kara haber kelimesinin tersten yazılışı rebah arak diziliminde gösterilir.