kara kehriba

kara kehriba Fr. ambre noir

(kimya)


kara kehriba için benzer kelimeler


kara kehriba, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'k', 'e', 'h', 'r', 'i', 'b', 'a', şeklindedir.
kara kehriba kelimesinin tersten yazılışı abirhek arak diziliminde gösterilir.