kara yazılu

kara yazılu

bk. kara yazulu


kara yazılu için benzer kelimeler


kara yazılu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'u', şeklindedir.
kara yazılu kelimesinin tersten yazılışı ulızay arak diziliminde gösterilir.