karaciğer apsesi

karaciğer apsesi İng. liver abscess

İrin bakterilerinin karaciğerde oluşturduğu apse.


karaciğer apsesi için benzer kelimeler


karaciğer apsesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'a', 'p', 's', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
karaciğer apsesi kelimesinin tersten yazılışı isespa reğicarak diziliminde gösterilir.