karar matrisi

karar matrisi İng. decision matrix, prize matrix

Oyun kuramında bir karar sürecinde seçenekler, olaylar ve bunlara bağlı olarak elde edilecek ödüllerin tablo biçiminde gösterimi.


karar matrisi için benzer kelimeler


karar matrisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', 'r', ' ', 'm', 'a', 't', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
karar matrisi kelimesinin tersten yazılışı isirtam rarak diziliminde gösterilir.