kater

kater

Seyrek altın dizisi.


kater

İlkbaharda bitkilerin yaprak açma zamanı.


kater

Büyük parça.


kater, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
kater kelimesinin tersten yazılışı retak diziliminde gösterilir.