katılaştırma işlemleri

katılaştırma işlemleri İng. solidification processes

Radyoaktif artıkların beton, asfalt, cam gibi katı yoğun malzemeyle kaplanıp, gömülmeye hazır duruma getirilmesi.


katılaştırma işlemleri için benzer kelimeler


katılaştırma işlemleri, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
katılaştırma işlemleri kelimesinin tersten yazılışı irelmelşi amrıtşalıtak diziliminde gösterilir.