katkısız ulusal gelir

katkısız ulusal gelir İng. net national product

Ulusal tutumla ortaya konulan mal ve hizmetlerin geçerli satak ederi ile açıklanan değerleri, katkısız olmayan ulusal gelirden aşınma payı ve giderler çıkarıldıktan sonra geriye kalanı.


katkısız ulusal gelir için benzer kelimeler


katkısız ulusal gelir, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'k', 'ı', 's', 'ı', 'z', ' ', 'u', 'l', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', şeklindedir.
katkısız ulusal gelir kelimesinin tersten yazılışı rileg lasulu zısıktak diziliminde gösterilir.